BENQ DIGITAL CAMERA

Адвокат Кендова

Специалист по гражданско и търговско право – банкови дела – застрахователни дела – фирмено консултиране и представителство – консултации при закупуване на жилищни и индустриални имоти

Последни дела

Пълен и подробен списък можете да откриете на сайта на Асоциация на потребителите на банкови и финансови услуги / стаии/ съдебна практика  www.angrysheep.org Райфайзен банк – частичен иск               Пощенска банка