podkrepa-728x9 1

Цели на Асоциацията:

– защита правата и интересите на потребителите на банкови и други финансови услуги в Рeпублика България.

– защита на интересите на членовете на Сдружението при отпускане и предоговаряне на банковите кредити.
изготвяне на предложения за законодателни промени, имащи отношение към защита на потребителите на банкови и финансови услуги и представянето им пред компетентните органи на държавна власт;

предприемане на инициатива за законодателно регламентиране института на „Финансовия Омбудсман” като специализиран държавен извънсъдебен орган, предназначен за решаване на спорове между банки и други финансови институции и техните клиенти с цел защита правата и икономическите интереси на потребителите на банкови и финансови услуги на територията на Р.България;

Изготвяне на предложение за приемане на законови норми, уреждащи фалита на физическите лица

Предоставяне на информация на своите членове за най-добрите текущи условия по банкови кредити, помощ при предоговарянето на съществуващи такива, осъществяване на преговори за по-добри от стандартните условия по кредити.

За Нас:

Асоциацията на Потребителите на Банкови Услуги бе учредена с идеята да помогне на членовете си в комуникацията с банковите и финансови институции, както и да им предостави цялата необходима юридическа и финансова информация при проблеми със съществуващи кредити на малки и средни предприятия (МСП) и физически лица.

Мисията ни е да помагаме на своите членове чрез предоставяне на предварителна информация при подписване на договори за банкови кредити, да организираме групови искове срещу некоректни действия на финансови институции, да съветваме членовете си на всеки етап от взаимоотношенията им с финансовите институции. Ще се стремим да осигуряваме по-добри от стандартните условия по банкови кредити, както и да предоставяме коректна и пълна предварителна информация при встъпване във взаимоотношения с банкови и други финансови институции.

Устав>>
Решение>>

Ние смятаме, че информирания потребител е основния катализатор за промяна на банковата система. Поставили сме си задача да изготвим и публикуваме потребителски рейтинг на всяка банка, показващ отвореността и към клиентите, добрите и лоши практики, адекватната комуникация при възникнали проблеми, както и спазването на законодателството на Р България и Европейския Съюз.
Вярваме че колкото повече предварителна информация има банковия клиент преди подписването на договор за кредит, толкова по трудно банките ще могат да заобикалят закона и ще заменят все повече лоши с добри практики.

ЦЕЛИ

– Образуване на ядро от активисти противопоставящи се на банковия произвол
– Предоставяне на информация за банковите практики и насърчаване на добрите такива.
– Поддържане и изготвяне на рейтинги касаещи банковите практики и продукти в България
– Създаване на условия за конструктивен диалог между клиенти и банки при възникване на спорове
– Оказване на съдействие и подкрепа на потърпевши от банковия произвол в България
– Организиране на всякакви обществени активности в насока реформиране на банковата система в насока налагане на добрите банкови практики

Устав на Асоциацията на потребителите на банкови и финансови услуги

Решение на съда – Асоциация на потребителите на банкови и финансови услуги